TASIAUX – DE BLIK VOORUIT

Wanneer het woord ‘toekomst’ valt, beginnen we ons meteen af te vragen wat er nog in het verschiet ligt. Voor een elektrogroothandelaar is het niet anders. Elke dag brengt nieuwe vragen over dit onderwerp. De toekomst brengt ons sowieso uitdagingen die we moeten aangaan als we onze sterke positie willen behouden.

Vroeger hadden installateurs meerdere pijlen op hun boog. Ze hadden kennis over elektrotechniek, maar wisten ook iets over plafonds, metselen en loodgieterij. Handig, want zo hoefden klanten geen beroep te doen op andere vaklui en vermeden ze vertragingen op de werf. Installateurs vandaag moeten nog steeds iets weten over plafonds en metselwerk. Tegelijk hebben ze hun waaier aan kennis fiks moeten uitbreiden: basis elektrische installaties, geautomatiseerde verlichting, domotica, KNX-systemen, zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen … en dat terwijl technologie bliksemsnel evolueert.

De rol van de groothandel
Als groothandel is Tasiaux zich bewust van die situatie. “We moeten ons aanpassen om onze klanten te ondersteunen met hulp, adviezen en een aandachtig luisterend oor”, vertelt zaakvoerder Bernard Delcroix.

Om mee te blijven met de technologische evoluties die we hierboven bespraken, zijn opleidingen onontbeerlijk. “Bij Tasiaux gebruiken we de vergaderzaal in onze vestiging in Tarcienne om navormingen te organiseren. Maar we sturen klanten die dat wensen ook naar opleidingen bij leveranciers. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze eigen medewerker goed zijn opgeleid. Zij moeten een voorsprong hebben wanneer het op kennis aankomt en die vervolgens delen aan de balie of aanwenden aan hun bureau.”

Sommige materies zijn complexer dan andere, merkt Bernard Delcroix op. “Zonnepanelen en laadpalen vragen uiteraard de nodige kennis. Maar na een of twee installaties zijn installateurs gerodeerd en weten ze wat te doen wanneer ze informatie krijgen over een volgende werf.”
“Maar wanneer het gaat om geconnecteerde apparaten en geavanceerde domotica, wordt de kennis van installateurs op de proef gesteld. Dan zijn gepaste opleidingen zeker noodzakelijk. En daarin hebben we als groothandel een belangrijke rol, want we zijn het doorgeefluik tussen aanbieders van vormingen en onze klanten.”

Verlichtingsspecialisten 
Bij verlichtingsprojecten speelt nog een andere factor mee: het esthetische. In gebouwen en tertiaire projecten is dat in mindere mate, omdat daar de focus vooral ligt op efficiëntie en het welzijn van aanwezigen. Voor publieke ruimtes, residentiële gebouwen of gezinswoningen is het een andere kwestie. Het esthetische neemt de bovenhand en elke installatie wordt een uitdaging, want het is zaak om het technische met de verwachtingen van klanten te verzoenen. In dat geval is de hulp van een specialist zeer welkom voor een installateur.

“Bij Tasiaux hebben we verschillende gespecialiseerde medewerkers die zich over projectaanvragen buigen, allen volgens hun affiniteiten en ervaring. Daarbij krijgen ze ook steun van de lichtcel van de Gibed-groep, die regelmatig bij elkaar komt om over verlichting te spreken”, verduidelijkt Bernard Delcroix.

Hoe kijkt Tasiaux verder nog naar de – of zijn – toekomst? Bernard: “Onze toekomst, dat is ook het in stand houden van de nauwe relaties die we traditiegetrouw met onze klanten hebben. Het is het nastreven van die bijzondere momenten waarop onze klanten en onze mensen, aan weerszijden van de toonbank, gebogen zijn over catalogi, montageplannen of apparaten, samen de beste oplossingen vinden en dat resultaat met een glimlach bezegelen.”